Mezinárodní sítě měst

Mezinárodní tematické partnerské sítě v programu URBACT jsou tvořeny za účelem vzájemného učení partnerů a šíření úspěšných příkladů z praxe.

OP URBACT III > O programu > Mezinárodní sítě měst

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena