Kontrola výdajů

Centr​um pro regionální rozvoj ČR (CRR ČR) vykonává funkci kontroly 1. stupně.

OP URBACT III > O programu > Kontrola výdajů

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena