O programu

URBACT III je programem Iniciativy Evropské komise pod Cílem 3 Evropská územní spolupráce, který je financován z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Navazuje na ukončené programy URBACT I a URBACT II.

OP URBACT III > O programu

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena