Informace o výzvě

Aktuality

20.01.2022 Změna stavu: na Zaregistrovaná
20.01.2022 Změna kódu stavu: na S2
20.01.2022 Změna cílů: na Rozvoj a modernizace materiálně technické základny sociálních služeb
20.01.2022 Změna cílů: na Modernizace služeb v zaměstnanosti a rozvoj trhu práce
20.01.2022 Změna oprávněného žadatele: na Pro účely této výzvy jsou oprávněnými žadateli tyto subjekty: - Kraj dle zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů - Obec, městys, město, statutární město, městský obvod, městská část dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a hlavní město Praha, městská část hlavního města Prahy dle zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů (dále společně jen ?obec?) - Dobrovolný svazek obcí dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a jimi zřizované organizace - Příspěvková organizace územního samosprávného celku (obce, kraje) dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů - Další právnické osoby, které může zakládat a zřizovat obec dle § 35a zákona č. 128/2000 Sb., a ve kterých má územně samosprávný celek 100% podíl - Organizační složky státu (dále jen OSS) a jimi zřizované příspěvkové organizace (dále jen PO OSS)
20.01.2022 Změna alokace v korunách: na 2800000000
21.01.2022 Změna datumu zpřístupnění: na 31.01.2022
29.01.2022 Změna datumu otevření: na 14.02.2022
29.01.2022 Změna datumu zpřístupnění: na 07.02.2022
10.02.2022 Změna datumu otevření: na 14.03.2022
10.02.2022 Změna datumu uzavření: na 30.11.2022
10.02.2022 Změna datumu zpřístupnění: na 14.03.2022
16.03.2022 Změna datumu otevření: na 20.04.2022
16.03.2022 Změna datumu uzavření: na 30.11.2022
16.03.2022 Změna datumu zpřístupnění: na 18.03.2022
22.03.2022 Změna datumu zpřístupnění: na 25.03.2022
22.03.2022 Změna oprávněného žadatele: na Pro účely této výzvy jsou oprávněnými žadateli tyto subjekty: - Kraj dle zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů - Obec, městys, město, statutární město, městský obvod, městská část dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a hlavní město Praha, městská část hlavního města Prahy dle zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů (dále společně jen "obec") - Dobrovolný svazek obcí dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a jimi zřizované organizace - Příspěvková organizace územního samosprávného celku (obce, kraje) dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů - Další právnické osoby, které může zakládat a zřizovat obec dle § 35a zákona č. 128/2000 Sb., a ve kterých má územně samosprávný celek 100% podíl - Další právnické osoby, které může zakládat a zřizovat kraj dle § 14 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a ve kterých má územně samosprávný celek 100% podíl - Organizační složky státu (dále jen OSS) a jimi zřizované příspěvkové organizace (dále jen PO OSS), ve znění pozdějších předpisů, - Spolky dle § 214-302 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů - Obecně prospěšné společnosti zřízené podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech, ve znění pozdějších předpisů - Ústavy dle § 402-418 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů - Církve, církevní organizace a církevní právnické osoby zřízené podle zákona č. 3/2002 Sb., o církvích a náboženských společnostech, ve znění pozdějších předpisů, pokud poskytují zdravotní, kulturní, vzdělávací a sociální služby nebo sociálně právní ochranu dětí, ve znění pozdějších předpisů - Nadace (§ 306-393) a nadační fondy (§ 394-401) zřízené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
01.04.2022 Změna oprávněného žadatele: na Pro účely této výzvy jsou oprávněnými žadateli tyto subjekty: - Kraj dle zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů - Obec, městys, město, statutární město, městský obvod, městská část dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a hlavní město Praha, městská část hlavního města Prahy dle zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů (dále společně jen "obec") - Dobrovolný svazek obcí dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a jimi zřizované organizace - Příspěvková organizace územního samosprávného celku (obce, kraje) dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů - Další právnické osoby, které může zakládat a zřizovat obec dle § 35a zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a ve kterých má územně samosprávný celek 100% podíl - Další právnické osoby, které může zakládat a zřizovat kraj dle § 14 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a ve kterých má územně samosprávný celek 100% podíl - Organizační složky státu (dále jen OSS) a jimi zřizované příspěvkové organizace (dále jen PO OSS) - Spolky dle § 214-302 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů - Obecně prospěšné společnosti zřízené podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech, ve znění pozdějších předpisů - Ústavy dle § 402-418 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů - Církve, církevní organizace a církevní právnické osoby zřízené podle zákona č. 3/2002 Sb., o církvích a náboženských společnostech, ve znění pozdějších předpisů, pokud poskytují zdravotní, kulturní, vzdělávací a sociální služby nebo sociálně právní ochranu dětí - Nadace (§ 306-393) a nadační fondy (§ 394-401) zřízené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
06.04.2022 Změna stavu: na Otevřená
06.04.2022 Změna kódu stavu: na S5
12.04.2022 Změna stavu: na Pozastavená
12.04.2022 Změna kódu stavu: na S7
13.04.2022 Změna stavu: na Modifikovaná
13.04.2022 Změna kódu stavu: na S6
03.05.2022 Změna stavu: na Pozastavená
03.05.2022 Změna kódu stavu: na S7
04.05.2022 Změna stavu: na Modifikovaná
04.05.2022 Změna kódu stavu: na S6
06.05.2022 Změna stavu: na Pozastavená
06.05.2022 Změna kódu stavu: na S7
11.05.2022 Změna datumu otevření: na 10.05.2022
11.05.2022 Změna datumu zpřístupnění: na 10.05.2022
12.05.2022 Změna stavu: na Modifikovaná
12.05.2022 Změna kódu stavu: na S6
14.05.2022 Změna datumu otevření: na 20.05.2022
14.05.2022 Změna datumu zpřístupnění: na 20.05.2022
14.05.2022 Změna stavu: na Pozastavená
14.05.2022 Změna kódu stavu: na S7
20.05.2022 Změna stavu: na Modifikovaná
20.05.2022 Změna kódu stavu: na S6

Odebírejte aktualizace této stránky

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena