Informace o výzvě

Aktuality

01.02.2021 Změna názvu: Název se změnil z záloha jarního kola na 6.1.1 Zahájení činnosti mladých zemědělců
01.02.2021 Změna alokace v korunách: na 160000000
09.04.2021 Změna datumu otevření: na 15.06.2021
09.04.2021 Změna datumu uzavření: na 13.07.2021
09.04.2021 Změna datumu zpřístupnění: na 08.06.2021
09.04.2021 Změna stavu: na Zaregistrovaná
09.04.2021 Změna kódu stavu: na S2
09.04.2021 Změna cílů: na Zahájení činnosti mladých zemědělců
09.04.2021 Změna cílů: na Zvýšení životaschopnosti zemědělských podniků a konkurenceschopnosti všech druhů zemědělské činnosti ve všech regionech a podpora inovativních zemědělských technologií a udržitelného obhospodařování lesů
09.04.2021 Změna oprávněného žadatele: na Mladý zemědělec, tedy osoba, která dosáhla ke dni podání Žádosti o dotaci věku 18 let a zároveň k témuž dni není starší 40 let (nedosáhla věku 41 let), dosáhla minimální zemědělské kvalifikace, nebo za stanovených podmínek dosáhne, a zahajuje zemědělskou činnost poprvé jako vedoucí podniku. Žadatel zahajuje činnost poprvé, pokud není déle než 24 měsíců před podáním Žádosti o dotaci evidován jako zemědělský podnikatel, resp. statutární orgán práv. osoby.
09.04.2021 Změna území: na celá ČR s výjimkou hl. m. Prahy
09.04.2021 Změna alokace v korunách: na 200000000
05.05.2021 Změna datumu otevření: na 15.06.2021
05.05.2021 Změna datumu uzavření: na 13.07.2021
05.05.2021 Změna stavu: na Finalizovaná
05.05.2021 Změna kódu stavu: na S3
11.06.2021 Změna stavu: na Vyhlášená
11.06.2021 Změna kódu stavu: na S42
16.06.2021 Změna stavu: na Otevřená
16.06.2021 Změna kódu stavu: na S5
14.07.2021 Změna stavu: na Uzavřená
14.07.2021 Změna kódu stavu: na S8

Odebírejte aktualizace této stránky

©2021 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena