Informace o výzvě

Aktuality

19.07.2019 Změna stavu: na Zaregistrovaná
19.07.2019 Změna kódu stavu: na S2
19.07.2019 Změna cílů: na Investice do nezemědělských činností,Investice na podporu energie z obnovitelných zdrojů
19.07.2019 Změna cílů: na Podpora účinného využívání zdrojů a podpora přechodu na nízkouhlíkovou ekonomiku v odvětvích zemědělství, potravinářství a lesnictví, která je odolná vůči klimatu,Podpora sociálního začleňování, snižování chudoby a hospodářského rozvoje ve venkovských oblastech
30.07.2019 Změna datumu zpřístupnění: na 01.10.2019
30.07.2019 Změna cílů: na Investice do nezemědělských činností
30.07.2019 Změna cílů: na Podpora sociálního začleňování, snižování chudoby a hospodářského rozvoje ve venkovských oblastech
10.08.2019 Změna stavu: na Vyhlášená
10.08.2019 Změna kódu stavu: na S42
09.10.2019 Změna stavu: na Otevřená
09.10.2019 Změna kódu stavu: na S5
30.10.2019 Změna stavu: na Uzavřená
30.10.2019 Změna kódu stavu: na S8

Odebírejte aktualizace této stránky

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena