Informace o výzvě

Aktuality

19.08.2021 Změna datumu otevření: na 05.10.2021
19.08.2021 Změna datumu uzavření: na 26.10.2021
19.08.2021 Změna datumu zpřístupnění: na 27.09.2021
19.08.2021 Změna stavu: na Zaregistrovaná
19.08.2021 Změna kódu stavu: na S2
19.08.2021 Změna cílů: na Lesnická infrastruktura
19.08.2021 Změna cílů: na Zvýšení životaschopnosti zemědělských podniků a konkurenceschopnosti všech druhů zemědělské činnosti ve všech regionech a podpora inovativních zemědělských technologií a udržitelného obhospodařování lesů
19.08.2021 Změna oprávněného žadatele: na Držitelé (vlastníci, nájemci, pachtýři nebo vypůjčitelé) lesů, kteří jsou fyzickými nebo soukromými právnickými osobami, včetně sdružení s právní subjektivitou nebo spolků, vysokými školami se školním lesním podnikem, středními školami nebo učilišti se školním polesím, obcemi, právnickými osobami zřízenými nebo založenými obcemi nebo kraji nebo jsou dobrovolnými svazky obcí.
19.08.2021 Změna území: na Celá ČR s výjimkou hl. m. Prahy
19.08.2021 Změna alokace v korunách: na 460000000
25.08.2021 Změna stavu: na Vyhlášená
25.08.2021 Změna kódu stavu: na S42
06.10.2021 Změna stavu: na Otevřená
06.10.2021 Změna kódu stavu: na S5
04.11.2021 Změna stavu: na Uzavřená
04.11.2021 Změna kódu stavu: na S8

Odebírejte aktualizace této stránky

©2021 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena