Informace o výzvě

Aktuality

01.02.2021 Změna datumu otevření: na 15.06.2021
01.02.2021 Změna datumu uzavření: na 01.07.2021
01.02.2021 Změna datumu uzavření: na 01.07.2021
09.04.2021 Změna datumu uzavření: na 13.07.2021
09.04.2021 Změna datumu zpřístupnění: na 08.06.2021
09.04.2021 Změna stavu: na Zaregistrovaná
09.04.2021 Změna kódu stavu: na S2
09.04.2021 Změna cílů: na Informační akce,Informační akce,Informační akce,Informační akce,Informační akce,Informační akce,Informační akce,Informační akce,Informační akce,Informační akce
09.04.2021 Změna cílů: na Obnova, zachování a zlepšení ekosystémů souvisejících se zemědělstvím a lesnictvím,Podpora organizace potravinového řetězce, včetně zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh, dobrých životních podmínek zvířat a řízení rizik v zemědělství,Podpora předávání poznatků a inovací v zemědělství, lesnictví a ve venkovských oblastech,Zvýšení životaschopnosti zemědělských podniků a konkurenceschopnosti všech druhů zemědělské činnosti ve všech regionech a podpora inovativních zemědělských technologií a udržitelného obhospodařování lesů,Podpora účinného využívání zdrojů a podpora přechodu na nízkouhlíkovou ekonomiku v odvětvích zemědělství, potravinářství a lesnictví, která je odolná vůči klimatu
09.04.2021 Změna alokace v korunách: na 15000000
27.04.2021 Změna datumu otevření: na 15.06.2021
27.04.2021 Změna datumu uzavření: na 13.07.2021
27.04.2021 Změna stavu: na Finalizovaná
27.04.2021 Změna kódu stavu: na S3
01.05.2021 Změna stavu: na Vyhlášená
01.05.2021 Změna kódu stavu: na S42
16.06.2021 Změna stavu: na Otevřená
16.06.2021 Změna kódu stavu: na S5
14.07.2021 Změna stavu: na Uzavřená
14.07.2021 Změna kódu stavu: na S8

Odebírejte aktualizace této stránky

©2021 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena