Informace o výzvě

Aktuality

29.07.2020 Změna stavu: na Zaregistrovaná
29.07.2020 Změna kódu stavu: na S2
29.07.2020 Změna cílů: na Informační akce,Informační akce,Informační akce,Informační akce,Informační akce,Informační akce,Informační akce,Informační akce,Informační akce,Informační akce
29.07.2020 Změna cílů: na Podpora organizace potravinového řetězce, včetně zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh, dobrých životních podmínek zvířat a řízení rizik v zemědělství,Podpora předávání poznatků a inovací v zemědělství, lesnictví a ve venkovských oblastech,Zvýšení životaschopnosti zemědělských podniků a konkurenceschopnosti všech druhů zemědělské činnosti ve všech regionech a podpora inovativních zemědělských technologií a udržitelného obhospodařování lesů,Obnova, zachování a zlepšení ekosystémů souvisejících se zemědělstvím a lesnictvím,Podpora účinného využívání zdrojů a podpora přechodu na nízkouhlíkovou ekonomiku v odvětvích zemědělství, potravinářství a lesnictví, která je odolná vůči klimatu
04.08.2020 Změna datumu zpřístupnění: na 28.09.2020
04.08.2020 Změna stavu: na Finalizovaná
04.08.2020 Změna kódu stavu: na S3
06.08.2020 Změna stavu: na Vyhlášená
06.08.2020 Změna kódu stavu: na S42
11.08.2020 Změna datumu otevření: na 06.10.2020
11.08.2020 Změna datumu uzavření: na 27.10.2020
12.08.2020 Změna datumu otevření: na 06.10.2020
13.08.2020 Změna datumu otevření: na 06.10.2020
14.08.2020 Změna datumu otevření: na 06.10.2020
15.08.2020 Změna datumu otevření: na 06.10.2020
15.08.2020 Změna datumu otevření: na 06.10.2020
16.08.2020 Změna datumu otevření: na 06.10.2020
17.08.2020 Změna datumu otevření: na 06.10.2020
18.08.2020 Změna datumu otevření: na 06.10.2020
19.08.2020 Změna datumu otevření: na 06.10.2020
20.08.2020 Změna datumu otevření: na 06.10.2020
21.08.2020 Změna datumu otevření: na 06.10.2020
22.08.2020 Změna datumu otevření: na 06.10.2020
23.08.2020 Změna datumu otevření: na 06.10.2020
24.08.2020 Změna datumu otevření: na 06.10.2020
25.08.2020 Změna datumu otevření: na 06.10.2020
26.08.2020 Změna datumu otevření: na 06.10.2020
26.08.2020 Změna datumu otevření: na 06.10.2020
27.08.2020 Změna datumu otevření: na 06.10.2020
28.08.2020 Změna datumu otevření: na 06.10.2020
29.08.2020 Změna datumu otevření: na 06.10.2020
30.08.2020 Změna datumu otevření: na 06.10.2020
31.08.2020 Změna datumu otevření: na 06.10.2020
01.09.2020 Změna datumu otevření: na 06.10.2020
01.09.2020 Změna datumu otevření: na 06.10.2020
02.09.2020 Změna datumu otevření: na 06.10.2020
03.09.2020 Změna datumu otevření: na 06.10.2020
04.09.2020 Změna datumu otevření: na 06.10.2020
05.09.2020 Změna datumu otevření: na 06.10.2020
06.09.2020 Změna datumu otevření: na 06.10.2020
07.09.2020 Změna datumu otevření: na 06.10.2020
07.09.2020 Změna datumu otevření: na 06.10.2020
08.09.2020 Změna datumu otevření: na 06.10.2020
09.09.2020 Změna datumu otevření: na 06.10.2020
10.09.2020 Změna datumu otevření: na 06.10.2020
11.09.2020 Změna datumu otevření: na 06.10.2020
12.09.2020 Změna datumu otevření: na 06.10.2020
13.09.2020 Změna datumu otevření: na 06.10.2020
13.09.2020 Změna datumu otevření: na 06.10.2020
14.09.2020 Změna datumu otevření: na 06.10.2020
15.09.2020 Změna datumu otevření: na 06.10.2020
16.09.2020 Změna datumu otevření: na 06.10.2020
17.09.2020 Změna datumu otevření: na 06.10.2020
17.09.2020 Změna datumu otevření: na 06.10.2020
17.09.2020 Změna datumu otevření: na 06.10.2020
17.09.2020 Změna datumu otevření: na 06.10.2020
17.09.2020 Změna datumu otevření: na 06.10.2020

Odebírejte aktualizace této stránky

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena