Informace o výzvě

Aktuality

19.08.2021 Změna datumu otevření: na 05.10.2021
19.08.2021 Změna datumu uzavření: na 26.10.2021
19.08.2021 Změna datumu zpřístupnění: na 27.09.2021
19.08.2021 Změna stavu: na Zaregistrovaná
19.08.2021 Změna kódu stavu: na S2
19.08.2021 Změna cílů: na Vzdělávací akce,Vzdělávací akce,Vzdělávací akce,Vzdělávací akce,Vzdělávací akce,Vzdělávací akce,Vzdělávací akce,Vzdělávací akce,Vzdělávací akce,Vzdělávací akce
19.08.2021 Změna cílů: na Obnova, zachování a zlepšení ekosystémů souvisejících se zemědělstvím a lesnictvím,Podpora organizace potravinového řetězce, včetně zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh, dobrých životních podmínek zvířat a řízení rizik v zemědělství,Podpora předávání poznatků a inovací v zemědělství, lesnictví a ve venkovských oblastech,Zvýšení životaschopnosti zemědělských podniků a konkurenceschopnosti všech druhů zemědělské činnosti ve všech regionech a podpora inovativních zemědělských technologií a udržitelného obhospodařování lesů,Podpora účinného využívání zdrojů a podpora přechodu na nízkouhlíkovou ekonomiku v odvětvích zemědělství, potravinářství a lesnictví, která je odolná vůči klimatu
19.08.2021 Změna alokace v korunách: na 40000000
25.08.2021 Změna stavu: na Vyhlášená
25.08.2021 Změna kódu stavu: na S42
06.10.2021 Změna stavu: na Otevřená
06.10.2021 Změna kódu stavu: na S5

Odebírejte aktualizace této stránky

©2021 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena