Informace o výzvě

Aktuality

19.07.2019 Změna stavu: na Zaregistrovaná
19.07.2019 Změna kódu stavu: na S2
19.07.2019 Změna cílů: na Vzdělávací akce,Vzdělávací akce,Vzdělávací akce,Vzdělávací akce,Vzdělávací akce,Vzdělávací akce,Vzdělávací akce,Vzdělávací akce,Vzdělávací akce,Vzdělávací akce
19.07.2019 Změna cílů: na Podpora organizace potravinového řetězce, včetně zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh, dobrých životních podmínek zvířat a řízení rizik v zemědělství,Podpora předávání poznatků a inovací v zemědělství, lesnictví a ve venkovských oblastech,Zvýšení životaschopnosti zemědělských podniků a konkurenceschopnosti všech druhů zemědělské činnosti ve všech regionech a podpora inovativních zemědělských technologií a udržitelného obhospodařování lesů,Obnova, zachování a zlepšení ekosystémů souvisejících se zemědělstvím a lesnictvím,Podpora účinného využívání zdrojů a podpora přechodu na nízkouhlíkovou ekonomiku v odvětvích zemědělství, potravinářství a lesnictví, která je odolná vůči klimatu
30.07.2019 Změna datumu zpřístupnění: na 01.10.2019
09.08.2019 Změna stavu: na Finalizovaná
09.08.2019 Změna kódu stavu: na S3
10.08.2019 Změna stavu: na Vyhlášená
10.08.2019 Změna kódu stavu: na S42
09.10.2019 Změna stavu: na Otevřená
09.10.2019 Změna kódu stavu: na S5
09.10.2019 Změna cílů: na Podpora organizace potravinového řetězce, včetně zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh, dobrých životních podmínek zvířat a řízení rizik v zemědělství,Podpora účinného využívání zdrojů a podpora přechodu na nízkouhlíkovou ekonomiku v odvětvích zemědělství, potravinářství a lesnictví, která je odolná vůči klimatu,Podpora předávání poznatků a inovací v zemědělství, lesnictví a ve venkovských oblastech,Zvýšení životaschopnosti zemědělských podniků a konkurenceschopnosti všech druhů zemědělské činnosti ve všech regionech a podpora inovativních zemědělských technologií a udržitelného obhospodařování lesů,Obnova, zachování a zlepšení ekosystémů souvisejících se zemědělstvím a lesnictvím
30.10.2019 Změna stavu: na Uzavřená
30.10.2019 Změna kódu stavu: na S8

Odebírejte aktualizace této stránky

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena