Informace o výzvě

Aktuality

06.02.2020 Změna názvu: Název se změnil z 6.výzva MAS Aktivios, z.s.-IROP-Sociální infrastruktura na 6.výzva MAS Aktivios, z.s.-IROP-Infrastruktura pro sociální služby II
06.02.2020 Změna oprávněného žadatele: na Subjekty, které realizují projekty v rámci SCLLD na území MAS - viz text výzvy MAS.
13.02.2020 Změna stavu: na Vyhlášená
13.02.2020 Změna kódu stavu: na S42
16.02.2020 Změna stavu: na Otevřená
16.02.2020 Změna kódu stavu: na S5

Odebírejte aktualizace této stránky

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena