Informace o výzvě

Aktuality

27.04.2021 Změna názvu: Název se změnil z 31. výzva-ITI Plzeň-SC 1.2- Saostatné parkovací systémy 2 na 31. výzva-ITI-Plzeň-SC 1.2- Samostatné parkovací systémy 2
27.04.2021 Změna oprávněného žadatele: na Kraje, obce, dobrovolné svazky obcí, organizace zřizované nebo zakládané kraji, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, organizace zřizované nebo zakládané dobrovolnými svazky obcí, dopravci ve veřejné dopravě na základě smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících.
01.05.2021 Změna stavu: na Vyhlášená
01.05.2021 Změna kódu stavu: na S42

Odebírejte aktualizace této stránky

©2021 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena