Informace o výzvě

Aktuality

09.07.2019 Změna datumu otevření: na 23.03.2020
09.07.2019 Změna datumu uzavření: na 16.06.2020
09.07.2019 Změna stavu: na Zaregistrovaná
09.07.2019 Změna kódu stavu: na S2
09.07.2019 Změna cílů: na Optimalizovat procesy a postupy ve veřejné správě zejména prostřednictvím posílení strategického řízení organizací, zvýšení kvality jejich fungování a snížení administrativní zátěže,Profesionalizovat veřejnou správu zejména prostřednictvím zvyšování znalostí a dovedností jejích pracovníků, rozvoje politik a strategií v oblasti lidských zdrojů a implementace služebního zákona
09.07.2019 Změna cílů: na Efektivní veřejná správa
09.07.2019 Změna oprávněného žadatele: na Hl.m. Praha, Městské části hl.m. Prahy
09.07.2019 Změna alokace v korunách: na 15000000
27.02.2020 Změna názvu: Název se změnil z Výzva pro ÚSC - hl.m.Praha na Výzva pro územní samosprávné celky - hl. m. Praha
27.02.2020 Změna datumu otevření: na 23.03.2020
27.02.2020 Změna datumu uzavření: na 16.06.2020
27.02.2020 Změna datumu zpřístupnění: na 23.03.2020
13.03.2020 Změna stavu: na Finalizovaná
13.03.2020 Změna kódu stavu: na S3
14.03.2020 Změna stavu: na Vyhlášená
14.03.2020 Změna kódu stavu: na S42
21.03.2020 Změna stavu: na Otevřená
21.03.2020 Změna kódu stavu: na S5
06.05.2020 Změna stavu: na Modifikovaná
06.05.2020 Změna kódu stavu: na S6

Odebírejte aktualizace této stránky

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena