Informace o výzvě

Aktuality

22.04.2022 Změna názvu: Název se změnil z Vybudování kapacit nových dětských skupin pro integraci dětí ukrajinských uprchlíků v ČR mimo hl. m. Prahu na Vytvoření kapacit nových dětských skupin v ČR mimo hl. m. Prahu
22.04.2022 Změna datumu otevření: na 29.04.2022
22.04.2022 Změna stavu: na Zaregistrovaná
22.04.2022 Změna kódu stavu: na S2
22.04.2022 Změna cílů: na Snížit rozdíly v postavení žen a mužů na trhu práce
22.04.2022 Změna cílů: na Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly
22.04.2022 Změna oprávněného žadatele: na Podmínky oprávněnosti žadatele jsou posuzovány během hodnocení a výběru projektů a musí být splněny k datu podání žádosti o podporu. K otázce, zda splňují body v předchozím odstavci, se žadatelé vyjadřují v rámci čestného prohlášení v žádosti o podporu. Pro tuto výzvu jsou oprávněnými žadateli: - kraje, obce a jimi zřizované organizace - dobrovolné svazky obcí - poradenské a vzdělávací instituce - nestátní neziskové organizace - vysoké školy - církve a náboženské společnosti - nadace a nadační fondy - Veřejné výzkumné instituce Definice jednotlivých oprávněných žadatelů je uvedena v příloze č. 1.
22.04.2022 Změna alokace v korunách: na 349480000
23.04.2022 Změna datumu zpřístupnění: na 29.04.2022
29.04.2022 Změna stavu: na Otevřená
29.04.2022 Změna kódu stavu: na S5
02.06.2022 Změna datumu uzavření: na 30.06.2022
02.06.2022 Změna stavu: na Modifikovaná
02.06.2022 Změna kódu stavu: na S6

Odebírejte aktualizace této stránky

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena