Informace o výzvě

Aktuality

23.08.2018 Změna datumu uzavření: na 29.03.2019
24.11.2018 Změna datumu uzavření: na 30.06.2020
24.11.2018 Změna oprávněného žadatele: na Výzva je zaměřená na podporu obcí zapojených do koordinovaného přístupu k sociálně vyloučeným lokalitám (KPSVL) prostřednictvím tzv. strategických plánů sociálního začleňování (SPSZ). Výzva je dále určena i na podporu obcí, které se na vstup do KPSVL připravují prostřednictvím takzvané vzdálené dílčí podpory nebo naopak obcí, kterým je po ukončení intenzivní podpory v rámci KPSVL poskytována ze strany Agentury pro sociální začleňování, tzv. vzdálená ex-post podpora (vzdálená komplexní podpora) a mají zároveň zpracovány tzv. tematické akční plány (TAP). S ohledem na způsob zapojení obcí do KPSVL jsou obce pro účely této výzvy rozděleny do čtyř skupin, označených písmeny A, B, C a D. Výzva je určena: A) pro obce vybrané Monitorovacím výborem Rady vlády ČR pro záležitosti romské menšiny pro činnost Agentury pro sociální začleňování v rámci KPSVL, a to v období do 31.12.2017. Další podmínky pro zařazení obce/obcí do výzvy jsou: - podepsaná smlouva o spolupráci (tzv. memorandum) s Úřadem vlády ČR, Agenturou pro sociální začleňování, - schválený SPSZ samosprávnými orgány obce/obcí, - doporučující vyjádření Agentury pro sociální začleňování k financování SPSZ. B) pro obce vybrané Monitorovacím výborem Rady vlády ČR pro záležitosti romské menšiny pro činnost Agentury pro sociální začleňování v rámci KPSVL, a to v období od 1.1. 2018 do 30. 6. 2019. Další podmínky pro zařazení obce/obcí do výzvy jsou: -podepsaná smlouva o spolupráci (tzv. memorandum) s Úřadem vlády ČR, Agenturou pro sociální začleňování, - schválený SPSZ samosprávnými orgány obce/obcí, - doporučující vyjádření Agentury pro sociální začleňování k financování SPSZ. C) pro obce, které spolupracují s Agenturou pro sociální začleňování ve vzdálené komplexní podpoře a mají na základě této spolupráce zpracovaný TAP. TAP reagují na aktuální situaci a potřeby v sociálně vyloučené lokalitě na území obce, jejich rozsah je dán obsahem řešené aktuální situace-problému, TAP se tematic... Více info v Textu výzvy.
24.11.2018 Změna alokace v korunách: na 1200000000
01.07.2020 Změna stavu: na Uzavřená
01.07.2020 Změna kódu stavu: na S8

Odebírejte aktualizace této stránky

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena