Informace o výzvě

Aktuality

23.08.2018 Změna datumu uzavření: na 01.06.2021
23.08.2018 Změna alokace v korunách: na 0
21.11.2018 Změna názvu: Název se změnil z Podpora podnikání mimo Prahu na Nové dětské kluby
21.11.2018 Změna alokace v korunách: na 250000000
16.05.2019 Změna datumu otevření: na 07.01.2020
16.05.2019 Změna datumu uzavření: na 10.03.2020
16.05.2019 Změna alokace v korunách: na 200000000
18.05.2019 Změna názvu: Název se změnil z Nové dětské kluby na Podpora zařízení péče o děti na 1. stupni základních škol v době mimo školní vyučování mimo hl. město Prahu
18.05.2019 Změna typu: na Kolova
18.05.2019 Změna stavu: na Zaregistrovaná
18.05.2019 Změna kódu stavu: na S2
18.05.2019 Změna cílů: na Snížit rozdíly v postavení žen a mužů na trhu práce
18.05.2019 Změna cílů: na Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly
18.05.2019 Změna oprávněného žadatele: na školy a školská zařízení (v rámci doplňkových činností), obchodní korporace, státní podnik, NNO, OSVČ, kraje, organizace zřizované kraji, obce, organizace zřizované obcemi, dobrovolné svazky obcí
06.12.2019 Změna datumu otevření: na 07.01.2020
06.12.2019 Změna datumu uzavření: na 10.03.2020
06.12.2019 Změna datumu zpřístupnění: na 07.01.2020
06.12.2019 Změna oprávněného žadatele: na - školy a školská zařízení (v rámci doplňkových činností) - obchodní korporace - státní podnik - NNO - OSVČ - kraje - organizace zřizované kraji - obce - organizace zřizované obcemi - dobrovolné svazky obcí
20.12.2019 Změna stavu: na Finalizovaná
20.12.2019 Změna kódu stavu: na S3
21.12.2019 Změna stavu: na Otevřená
21.12.2019 Změna kódu stavu: na S5
07.01.2020 Změna stavu: na Modifikovaná
07.01.2020 Změna kódu stavu: na S6
11.03.2020 Změna stavu: na Uzavřená
11.03.2020 Změna kódu stavu: na S8

Odebírejte aktualizace této stránky

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena