Informace o výzvě

Aktuality

12.09.2018 Změna názvu: Název se změnil z Otevřená výzva, podniky na Podnikové vzdělávání zaměstnanců II
12.09.2018 Změna typu: na Kolova
12.09.2018 Změna datumu otevření: na 15.03.2019
12.09.2018 Změna datumu uzavření: na 15.05.2019
12.09.2018 Změna oprávněného žadatele: na Zaměstnavatelé (např. podnikatelské subjekty, státní podnik, osoby vykonávající podnikatelskou činnost zřízené zvláštním zákonem za předpokladu, že nejsou oprávněnými žadateli v rámci jiných prioritních os).
12.09.2018 Změna území: na ČR mimo HMP
12.09.2018 Změna alokace v korunách: na 1700000000
13.09.2018 Změna stavu: na Zaregistrovaná
13.09.2018 Změna kódu stavu: na S2
13.09.2018 Změna cílů: na Zvýšit adaptabilitu starších pracovníků,Zvýšit odbornou úroveň znalostí, dovedností a kompetencí pracovníků a soulad kvalifikační úrovně pracovní síly s požadavky trhu práce
13.09.2018 Změna cílů: na Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly
27.09.2018 Změna datumu zpřístupnění: na 15.03.2019
07.03.2019 Změna datumu otevření: na 15.03.2019
07.03.2019 Změna datumu uzavření: na 15.05.2019
07.03.2019 Změna datumu zpřístupnění: na 15.03.2019
07.03.2019 Změna oprávněného žadatele: na Pro tuto výzvu jsou oprávněnými žadateli: Zaměstnavatelé: - Obchodní korporace - obchodní korporace vymezené zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích: a) obchodní společnosti - veřejná obchodní společnost, komanditní společnost, společnost s ručením omezeným, akciová společnost, evropská společnost, evropské hospodářské zájmové sdružení b) družstva - družstvo, evropská družstevní společnost. - Státní podnik - státní podnik dle zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku. - OSVČ - osoba samostatně výdělečně činná dle zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění. - Právnické osoby vykonávající podnikatelskou činnost zřízené zvláštním zákonem. - Evidované právnické osoby podle zákona č. 3/2002 Sb., o církvích a náboženských společnostech, pokud poskytují zdravotní, kulturní, vzdělávací a sociální služby nebo sociálně právní ochranu dětí, a pokud k datu vyhlášení výzvy prokazatelně existují minimálně jeden rok.
13.03.2019 Změna stavu: na Otevřená
13.03.2019 Změna kódu stavu: na S5
01.05.2019 Změna stavu: na Modifikovaná
01.05.2019 Změna kódu stavu: na S6
01.05.2019 Změna cílů: na Zvýšit odbornou úroveň znalostí, dovedností a kompetencí pracovníků a soulad kvalifikační úrovně pracovní síly s požadavky trhu práce,Zvýšit adaptabilitu starších pracovníků
16.05.2019 Změna stavu: na Uzavřená
16.05.2019 Změna kódu stavu: na S8
03.08.2022 Změna stavu: na Pozastavená
03.08.2022 Změna kódu stavu: na S7
03.08.2022 Změna cílů: na Zvýšit adaptabilitu starších pracovníků,Zvýšit odbornou úroveň znalostí, dovedností a kompetencí pracovníků a soulad kvalifikační úrovně pracovní síly s požadavky trhu práce
03.08.2022 Změna alokace v korunách: na 2250000000

Odebírejte aktualizace této stránky

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena