Informace o výzvě

Aktuality

06.09.2020 Změna datumu otevření: na 30.10.2020
06.09.2020 Změna datumu uzavření: na 31.03.2022
06.09.2020 Změna alokace v korunách: na 600000000
17.10.2020 Změna názvu: Název se změnil z Výzva č. 0220082 pro Akční plánování v území na Výzva č. 0220082 pro Akční plánování v území v prioritní ose 3 OP
17.10.2020 Změna datumu otevření: na 30.09.2020
17.10.2020 Změna datumu zpřístupnění: na 30.09.2020
17.10.2020 Změna stavu: na Zaregistrovaná
17.10.2020 Změna kódu stavu: na S2
17.10.2020 Změna cílů: na Rozvoj systému strategického řízení a hodnocení kvality ve vzdělávání
17.10.2020 Změna cílů: na Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání
17.10.2020 Změna oprávněného žadatele: na "Oprávnění žadatelé pro aktivitu A: - místní akční skupiny: soukromoprávní subjekty vykonávající veřejně prospěšnou činnost (soukromoprávní neziskové organizace ? spolek, ústav, obecně prospěšná společnost) uvedené v databázi Místních akčních skupin - obce - dobrovolné svazky obcí: svazek obcí zapsaný v rejstříku svazku obcí vedeném podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů - sdružení/spolek obcí (mikroregion, popř. sdružení obcí a mikroregionů) zapsané ve veřejném rejstříku s právní formou zájmové sdružení právnických osob nebo spolek - městské části hlavního města Prahy. Oprávnění žadatelé pro aktivitu B: - kraje. Oprávnění žadatelé pro aktivitu C: - příspěvkové organizace zřizované MŠMT. "
14.11.2020 Změna stavu: na Modifikovaná
14.11.2020 Změna kódu stavu: na S6
01.04.2022 Změna datumu uzavření: na 31.05.2022
01.06.2022 Změna stavu: na Uzavřená
01.06.2022 Změna kódu stavu: na S8
01.06.2022 Změna alokace v korunách: na 680000000

Odebírejte aktualizace této stránky

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena