Informace o výzvě

Aktuality

18.03.2020 Změna názvu: Název se změnil z Výzva č. 0220080 pro Šablony III - MRR na Výzva č. 0220080 pro Šablony III - MRR v prioritní ose 3 OP
18.03.2020 Změna datumu otevření: na 01.04.2020
18.03.2020 Změna datumu zpřístupnění: na 01.04.2020
18.03.2020 Změna stavu: na Zaregistrovaná
18.03.2020 Změna kódu stavu: na S2
18.03.2020 Změna cílů: na Kvalitní podmínky pro inkluzívní vzdělávání,Sociální integrace dětí a žáků včetně začleňování romských dětí do vzdělávání,Zvyšení kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance pro trh práce
18.03.2020 Změna cílů: na Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání
18.03.2020 Změna alokace v korunách: na 2730000000
31.03.2020 Změna datumu otevření: na 31.03.2020
31.03.2020 Změna datumu zpřístupnění: na 30.03.2020
01.04.2020 Změna datumu otevření: na 30.03.2020
01.04.2020 Změna stavu: na Pozastavená
01.04.2020 Změna kódu stavu: na S7
02.04.2020 Změna datumu otevření: na 31.03.2020
02.04.2020 Změna datumu zpřístupnění: na 31.03.2020
02.04.2020 Změna stavu: na Modifikovaná
02.04.2020 Změna kódu stavu: na S6
01.08.2020 Změna datumu uzavření: na 29.06.2021
30.06.2021 Změna stavu: na Uzavřená
30.06.2021 Změna kódu stavu: na S8
22.07.2021 Změna datumu otevření: na 21.07.2021
22.07.2021 Změna datumu uzavření: na 21.07.2021

Odebírejte aktualizace této stránky

©2021 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena