Informace o výzvě

Aktuality

07.03.2020 Změna datumu zpřístupnění: na 19.03.2020
07.03.2020 Změna stavu: na Zaregistrovaná
07.03.2020 Změna kódu stavu: na S2
07.03.2020 Změna cílů: na Zlepšení podmínek pro výuku spojenou s výzkumem a pro rozvoj lidských zdrojů v oblasti výzkumu a vývoje
07.03.2020 Změna cílů: na Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj
07.03.2020 Změna oprávněného žadatele: na Subjekty splňující definici organizace pro výzkum a šíření znalostí dle Rámce pro státní podporu VaVaI (vysoké školy, veřejné výzkumné instituce, korporace (vč. obchodních), příspěvkové organizace státu a územních samosprávných celků, organizační složky státu atd.)
14.03.2020 Změna datumu otevření: na 13.03.2020
14.03.2020 Změna datumu zpřístupnění: na 13.03.2020
14.03.2020 Změna stavu: na Otevřená
14.03.2020 Změna kódu stavu: na S5
19.03.2020 Změna stavu: na Pozastavená
19.03.2020 Změna kódu stavu: na S7
20.03.2020 Změna názvu: Název se změnil z Výzva č. 0220079 pro Mezinárodní mobilitu výzkumných pracovníků - MSCA - IF IV na Výzva č. 0220079 pro Mezinárodní mobilitu výzkumných pracovníků - MSCA - IF IV v prioritní ose 2 OP
20.03.2020 Změna datumu otevření: na 19.03.2020
20.03.2020 Změna datumu zpřístupnění: na 19.03.2020
20.03.2020 Změna stavu: na Modifikovaná
20.03.2020 Změna kódu stavu: na S6

Odebírejte aktualizace této stránky

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena