Informace o výzvě

Aktuality

27.08.2019 Změna datumu otevření: na 30.08.2019
27.08.2019 Změna datumu uzavření: na 27.11.2019
27.08.2019 Změna datumu zpřístupnění: na 30.08.2019
27.08.2019 Změna cílů: na Kvalitní podmínky pro inkluzívní vzdělávání,Sociální integrace dětí a žáků včetně začleňování romských dětí do vzdělávání
27.08.2019 Změna investičních priorit: na
27.08.2019 Změna alokace v korunách: na 500000000
28.08.2019 Změna názvu: Název se změnil z Výzva č. 0219077 pro Podporu žáků se zdravotním postižením II v prioritní ose 3 OP na Výzva č. 0219077 pro Podporu dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v prioritní ose 3 OP
28.08.2019 Změna datumu zpřístupnění: na 30.08.2019
28.08.2019 Změna oprávněného žadatele: na Oprávnění žadatelé: Pro aktivitu č. 1, 2, 3 a volitelnou aktivitu č. 5 jsou oprávněnými žadateli: - právnické osoby vykonávající činnost škol a školských zařízení - školy a školská zařízení, které jsou zřízené MŠMT (tj. právnická osoba vykonávající činnost školy a školského zařízení zapsaná ve školském rejstříku) - vysoké školy zřízené podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů - soukromoprávní subjekty, jejichž hlavním účelem není vytváření zisku, kterými jsou: o spolek, vyjma pobočného spolku, o ústav, o obecně prospěšná společnost, o nadace nebo nadační fond, o registrovaná církev nebo náboženská společnost nebo jimi zřízená tzv. církevní právnická osoba a které současně vykonávají veřejně prospěšnou činnost - organizační složky státu - příspěvkové organizace zřízené Ministerstvem zdravotnictví (dále jen ?MZ?) - příspěvkové organizace zřízené MŠMT - územní samosprávné celky - příspěvkové organizace územních samosprávných celků - zájmová sdružení právnických osob nebo spolky ? mikroregion. Pro aktivitu č. 1 a 4 jsou oprávněnými žadateli: - příspěvkové organizace zřízené MZ - příspěvkové organizace zřízené MŠMT - vysoké školy zřízené podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
31.08.2019 Změna stavu: na Modifikovaná
31.08.2019 Změna kódu stavu: na S6
28.11.2019 Změna stavu: na Uzavřená
28.11.2019 Změna kódu stavu: na S8

Odebírejte aktualizace této stránky

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena