Informace o výzvě

Aktuality

20.08.2019 Změna datumu otevření: na 28.08.2019
20.08.2019 Změna datumu uzavření: na 14.01.2020
20.08.2019 Změna datumu zpřístupnění: na 28.08.2019
20.08.2019 Změna investičních priorit: na
20.08.2019 Změna oprávněného žadatele: na Vysoké školy podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, které zároveň splňují definici organizace pro výzkum a šíření znalostí dle Rámce pro státní podporu VaVaI 2014/C 198/01: - veřejné vysoké školy - státní vysoké školy (organizační složky státu, příspěvkové organizace organizačních složek státu) - soukromoprávní subjekty, jejichž hlavním účelem není vytváření zisku, vykonávající veřejně prospěšnou činnost ? soukromé vysoké školy (o. p. s., z. ú., aj.) - ostatní subjekty ? soukromé vysoké školy (a. s., s. r. o., aj.).
24.08.2019 Změna datumu otevření: na 23.08.2019
24.08.2019 Změna datumu zpřístupnění: na 23.08.2019
24.08.2019 Změna stavu: na Otevřená
24.08.2019 Změna kódu stavu: na S5
27.08.2019 Změna stavu: na Modifikovaná
27.08.2019 Změna kódu stavu: na S6
29.08.2019 Změna datumu otevření: na 28.08.2019
29.08.2019 Změna datumu zpřístupnění: na 28.08.2019
15.01.2020 Změna stavu: na Uzavřená
15.01.2020 Změna kódu stavu: na S8

Odebírejte aktualizace této stránky

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena