Informace o výzvě

Aktuality

25.09.2018 Změna typu: na Kolova
07.03.2019 Změna názvu: Název se změnil z Výzva č. 0218068 pro Pregraduální vzdělávání II v prioritní ose 3 OP na Výzva č. 0219068 pro Pregraduální vzdělávání II v prioritní ose 3 OP
07.03.2019 Změna datumu otevření: na 11.03.2019
07.03.2019 Změna datumu uzavření: na 28.06.2019
07.03.2019 Změna datumu zpřístupnění: na 11.03.2019
07.03.2019 Změna oprávněného žadatele: na Veřejné vysoké školy zřízené podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (dále jen zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, které uskutečňují akreditované bakalářské a/nebo magisterské studijní programy vedoucí k získání odborné kvalifikace učitele. Pro účely výzvy se nejedná o programy celoživotního vzdělávání.
12.03.2019 Změna datumu otevření: na 11.03.2019
12.03.2019 Změna datumu zpřístupnění: na 11.03.2019
12.03.2019 Změna stavu: na Modifikovaná
12.03.2019 Změna kódu stavu: na S6
29.06.2019 Změna stavu: na Uzavřená
29.06.2019 Změna kódu stavu: na S8

Odebírejte aktualizace této stránky

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena