Informace o výzvě

Aktuality

23.10.2018 Změna datumu otevření: na 31.10.2018
23.10.2018 Změna datumu uzavření: na 28.02.2019
23.10.2018 Změna datumu zpřístupnění: na 31.10.2018
23.10.2018 Změna cílů: na Zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ ,Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích,Zvyšení kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance pro trh práce
23.10.2018 Změna oprávněného žadatele: na Subjekty splňující definici organizace pro výzkum a šíření znalostí dle Sdělení Komise (EU) Rámec pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (2014/C 198/01) vyjma PO OSS nezřizovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Výzkumné organizace podle zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací) vyjma PO OSS nezřizovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Příspěvkové organizace zřizované MŠMT. Územní samosprávné celky. Příspěvkové organizace územních samosprávných celků. Soukromoprávní subjekty (vyjma fyzických osob). Zájmová sdružení právnických osob a spolky, jejichž účelem je úsilí o zkvalitňování výuky nebo ochrana zájmů obcí a krajů.
23.10.2018 Změna alokace v korunách: na 500000000
31.10.2018 Změna datumu otevření: na 30.10.2018
31.10.2018 Změna datumu zpřístupnění: na 30.10.2018
31.10.2018 Změna stavu: na Pozastavená
31.10.2018 Změna kódu stavu: na S7
01.11.2018 Změna datumu otevření: na 31.10.2018
01.11.2018 Změna datumu zpřístupnění: na 31.10.2018
01.11.2018 Změna stavu: na Modifikovaná
01.11.2018 Změna kódu stavu: na S6

Odebírejte aktualizace této stránky

©2022 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena