Informace o výzvě

Aktuality

15.10.2019 Změna názvu: Název se změnil z Výzva č. 0218053 pro Mezinárodní mobilitu výzkumných pracovníků v prioritní ose 2 OP na Výzva č. 0218053 pro Mezinárodní mobilitu výzkumných, technických a administrativních pracovníků výzkumných organizací v prioritní ose 2 OP
15.10.2019 Změna datumu otevření: na 24.10.2019
15.10.2019 Změna datumu uzavření: na 30.04.2020
15.10.2019 Změna datumu zpřístupnění: na 24.10.2019
15.10.2019 Změna oprávněného žadatele: na Subjekty splňující definici organizace pro výzkum a šíření znalostí dle Rámce pro státní podporu VaVaI (vysoké školy, veřejné výzkumné instituce, příspěvkové organizace organizačních složek státu a územních samosprávných celků, atd.) se sídlem na území ČR.
15.10.2019 Změna alokace v korunách: na 1000000000
17.10.2019 Změna datumu otevření: na 16.10.2019
17.10.2019 Změna datumu zpřístupnění: na 16.10.2019
17.10.2019 Změna stavu: na Otevřená
17.10.2019 Změna kódu stavu: na S5
25.10.2019 Změna datumu otevření: na 24.10.2019
25.10.2019 Změna datumu zpřístupnění: na 24.10.2019
25.10.2019 Změna stavu: na Modifikovaná
25.10.2019 Změna kódu stavu: na S6
04.04.2020 Změna datumu uzavření: na 30.06.2020
01.07.2020 Změna stavu: na Uzavřená
01.07.2020 Změna kódu stavu: na S8

Odebírejte aktualizace této stránky

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena