Informace o výzvě

Alokace výzvy: 449 967 883,70 Kč
Minimální přípustná výše celkových způsobilých výdajů na 1 projekt: 5 000 000 Kč
Maximální přípustná výše dotace na 1 projekt: 449 967 883,70 Kč

Další informace: http://www.rr-jihozapad.cz/vismo/zobraz_dok.asp?id_org=200047&id_ktg=1176&p1=3390

Připojené dokumenty

Odebírejte aktualizace této stránky

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena