Informace o výzvě

Při této příležitosti se bude v Praze konat seminář pro potenciální projektové partnery v rámci 3. výzvy.

Základní charakteristika 3. výzvy:

Finanční alokace: 15 mil Eur

Projekty lze předkládat v obou prioritách:
1: Inovace a znalostní ekonomika
2: Životní prostředí a předcházení rizikům

3. výzva je určena hlavně řídícím orgánům nebo zprostředkujícím subjektům zodpovědným za monitorování Operačního programu daného regionu. Nicméně i ostatní veřejné a veřejnoprávní subjekty se mohou této výzvy účastnit. Podmínkou je, že pokud se z daného regionu nebude projektu přímo účastnit řídící orgán, zodpovědný za regionální operační program, musí účastnící partner z tohoto regionu mít od tohoto řídícího orgánu podepsán tzv. Letter of Support", ve kterém vyjadřuje ŘO podporu partnerovi při realizaci kapitalizačního projektu.

Každého kapitalizačního projektu se musí účastnit partneři z min. 6 a max. 10 států EU + CH a NO a v projektu musí být zastoupeni alespoň dva partneři z nových členských států. Zároveň musí být projektoví partneři v každém projektu ze všech programových zón (ze severní, jižní, východní a západní Evropy).

Rozpočet projektu se musí pohybovat mezi 1-2 mil. Eur.

Více informací a text výzvy naleznete zde.Další informace: http://www.interreg4c.net/application.html

Připojené dokumenty

Odebírejte aktualizace této stránky

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena