Informace o výzvě

Celková částka alokovaná pro tuto výzvu: 300 000 000 Kč

Minimální výše finanční podpory na 1 projekt: 3 000 000 Kč.
Maximální výše finanční podpory na 1 projekt: 20 000 000 Kč.

Výše finanční podpory na individuální projekt z OP VK dosahuje 100 % způsobilých výdajů projektu (85 % ze zdrojů ESF a 15 % ze státního rozpočtu ČR).Další informace: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/3-vyzva-k-predkladani-individualnich-projektu-ostatnich?source=rss

Připojené dokumenty

Odebírejte aktualizace této stránky

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena