Informace o výzvě

Tato řízena výzva pro předkládání žádostí o poskytnutí datace do oblasti podpory 2.2. Rozvoj měst dočerpává zbylou finanční alokaci prioritní osy 2. Rozvoj městských a venkovských oblastí v programovém období 2007 – 2013 a je zaměřena na investice do rekonstrukce, modernizace, vybavení a zařízení základních (včetně speciálních), středních a vyšších škol podmiňující zavádění nových vzdělávacích programů nebo alternativních forem vzdělávání a na investice do výstavby, rozšíření a modernizace zdravotnických zařízení (včetně investic do nových technologií, vybavení a zařízení a stavebních prací) prostřednictvím infrastrukturních projektů, vedoucích ke zvýšení kvality péče o zdraví obyvatel, jedná se o projekty nepodporovatelné prostřednictvím národní sítě v rámci IOP.

Další informace: http://www.rada-severovychod.cz/vyzvy-a-dokumenty/rozvoj-mest-28-kolo-vyzvy?source=rss

Připojené dokumenty

Odebírejte aktualizace této stránky

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena