Informace o výzvě

Alokace na 23. kolo výzvy pro oblast podpory 1.3 ze SF: 215 000 000,- Kč
Minimální přípustná výše celkových způsobilých výdajů na jeden individuální projekt činí 10 mil. Kč.

V rámci 23. kola výzvy mohou být předkládány pouze projekty zaměřené na rozvoj veřejného mezinárodního letiště v Pardubicích.

Další informace: http://www.rada-severovychod.cz/vyzvy-a-dokumenty/rozvoj-verejnych-mezinarodnich-letist

Připojené dokumenty

Odebírejte aktualizace této stránky

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena