Informace o výzvě

Hlavní cíl prioritní osy: Zvýšení kvality fyzického prostředí urbanizovaných částí regionu.

Globální cíl oblasti podpory: Podpora vyváženého ekonomického a společenského rozvoje
velkých měst – rozvojových pólů regionu

Termíny výzvy:
  • Zahájení příjmu žádostí o dotaci: 6. ledna 2011
  • Ukončení příjmu žádostí o dotaci: 31. března 2011 do 12:00 hod. nebo do vyčerpání celkové alokace na tuto výzvu
  • Výzva je kontinuální. Žádosti doručené mimo stanovené období nebudou převzaty.


Další informace: http://www.nuts2severozapad.cz/pro_zadatele/vyzvy_a_dokumentace/aktualni_vyzvy/vyzva_c_22/

Připojené dokumenty

Odebírejte aktualizace této stránky

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena