Informace o výzvě

Hlavní cíl prioritní osy: Využití přírodního a kulturního potenciálu pro udržitelný rozvoj cestovního
ruchu v regionu.

Specifický cíl prioritní osy: Rozvoj služeb a spolupráce vedoucí k vyššímu využití místního
potenciálu cestovního ruchu.

Globální cíl oblasti podpory: Trvalý zájem a dostatečná informovanost turistů o regionu.

Termíny výzvy
  • Zahájení příjmu žádostí o dotaci: 6. ledna 2011
  • Ukončení příjmu žádostí o dotaci: 31. března 2011, ve 12:00 hod.
  • Žádosti doručené mimo stanovené období nebudou převzaty.


Další informace: http://www.nuts2severozapad.cz/pro_zadatele/vyzvy_a_dokumentace/aktualni_vyzvy/vyzva_c_21/

Připojené dokumenty

Odebírejte aktualizace této stránky

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena