Informace o výzvě

Hlavní cíl prioritní osy: Zlepšení napojení regionu na okolní prostor, zajištění účinného vnitřního
propojení a jeho efektivní dopravní dostupnosti především prostředky veřejné dopravy s cílem
dosáhnout významného zvýšení vnitřní mobility obyvatel regionu a tím snížení lokální
nezaměstnanosti.

Další informace: http://www.nuts2severozapad.cz/pro_zadatele/vyzvy_a_dokumentace/aktualni_vyzvy/vyzva_c_21/

Připojené dokumenty

Odebírejte aktualizace této stránky

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena