Informace o výzvě

Termíny výzvy:
  • Datum vyhlášení výzvy: 26. 4. 2011
  • Zahájení příjmu žádosti: 26. 4. 2011
  • Ukončení příjmu žádostí: 15. 6. 2011 12.00 hod
  • Všechny žádosti doručené po tomto termínu nebudou přijaty.
  • Předběžný termín zveřejnění výsledků na webových stránkách RRRSJ: 14. 10. 2011
  • Nejzazší datum ukončení fyzické realizace projektu: 31. 12. 2014


Další informace: http://www.rr-jihozapad.cz/?menu=pro-zadatele&art=aktualni-vyzvy-rop-jihozapad

Připojené dokumenty

Odebírejte aktualizace této stránky

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena