Informace o výzvě

Upozornění pro žadatele a příjemce:
K 7. prosinci 2010 proběhla aktualizace Příručky pro žadatele a příjemce pro oblasti intervence 6.2 a/6.2 b Ostatní náklady technické pomoci IOP. Změny spočívají v aktualizaci kapitoly Postup pro zadávání veřejných zakázek, které nespadají do režimu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, na str. 31:

Povinnosti zadavatele při zadávání zakázek malého rozsahu 1. kategorie:

  • zakázka může být (na základě průzkumu trhu) realizována formou přímého nákupu,
  • zakázka, jejíž předpokládaná hodnota překračuje částku 50 000 Kč, musí být realizována na základě písemné smlouvy.

Povinnosti zadavatele při zadávání zakázek malého rozsahu 2. a 3. kategorie nad rámec Závazných postupů:
- zadavatel je povinen v zadávací dokumentaci (nebo výzvě, resp. oznámení o zahájení výběrového řízení pro  předkládání nabídek) kromě náležitostí uvedených v Závazných postupech stanovit:

  • základní kvalifikační předpoklady v rozsahu § 53 odst. 1 písm. a) – j) zákona č. 137/2006 Sb.,
     


Oprávnění žadatelé:

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Centrum pro regionální rozvoj ČR, Ministerstvo kultury ČR, Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, Ministerstvo vnitra ČR, Ministerstvo zdravotnictví ČR.

Projekt může být zaměřen pouze na činnosti útvarů, které se přímo zabývají implementací IOP. Každý projekt musí mít ke každé podporované aktivitě vybrán minimálně jeden monitorovací indikátor.

Více informací naleznete v přiložených dokumentech.

Připojené dokumenty

Odebírejte aktualizace této stránky

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena