Informace o výzvě

Aktuality

31.01.2024 Změna datumu otevření: na 21.02.2024
31.01.2024 Změna datumu zpřístupnění: na 31.01.2024
31.01.2024 Změna stavu: na Rozpracovaná
31.01.2024 Změna kódu stavu: na VP20
31.01.2024 Změna cílů: na Legální migrace a integrace
31.01.2024 Změna cílů: na OP AMIF
31.01.2024 Změna oprávněného žadatele: na právnická osoba: - nestátní nevládní organizace (spolky, o.p.s., ústavy, fundace, evidované právnické osoby podle zákona č. 3/2002 Sb.) - organizační složky státu a jejich příspěvkové organizace, - veřejné vysoké školy - výzkumné instituce - vyšší územně samosprávné celky (kraje) a jejich příspěvkové organizace - mezivládní organizace - obce
01.02.2024 Změna datumu zpřístupnění: na 31.01.2024
01.02.2024 Změna stavu: na Vyhlášená
01.02.2024 Změna kódu stavu: na VP30
01.02.2024 Změna oprávněného žadatele: na právnická osoba: - nestátní neziskové organizace (spolky, o.p.s., ústavy, fundace, evidované právnické osoby podle zákona č. 3/2002 Sb.) - organizační složky státu a jejich příspěvkové organizace, - veřejné vysoké školy - výzkumné instituce - vyšší územně samosprávné celky (kraje) a jejich příspěvkové organizace - mezivládní organizace - obce
19.02.2024 Změna stavu: na Pozastavená
19.02.2024 Změna kódu stavu: na VU30
20.02.2024 Změna stavu: na Vyhlášená
20.02.2024 Změna kódu stavu: na VP30
22.02.2024 Změna stavu: na Otevřená
22.02.2024 Změna kódu stavu: na VP31
16.03.2024 Změna stavu: na Uzavřená
16.03.2024 Změna kódu stavu: na VP32

Odebírejte aktualizace této stránky

©2024 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena