Informace o výzvě

Aktuality

29.06.2023 Změna datumu otevření: na 30.06.2023
29.06.2023 Změna datumu uzavření: na 15.09.2023
29.06.2023 Změna datumu zpřístupnění: na 30.06.2023
29.06.2023 Změna stavu: na Rozpracovaná
29.06.2023 Změna kódu stavu: na VP20
29.06.2023 Změna cílů: na Legální migrace a integrace
29.06.2023 Změna cílů: na OP AMIF
29.06.2023 Změna oprávněného žadatele: na - Nestátní neziskové organizace: o spolky dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník o obecně prospěšné společnosti zřízené podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech, ve znění pozdějších předpisů o ústavy dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník o fundace (nadace a nadační fond) dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník o evidované právnické osoby zřízené podle zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech). - Organizační složky státu a jimi zřízené příspěvkové organizace o subjekty, o kterých to stanoví § 3 odst. 1 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku ČR a o jejím zastupování v právních vztazích. - Mezivládní organizace o se zastoupením v České republice - Veřejné vysoké školy o dle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách ve znění pozdějších předpisů - Výzkumné instituce o dle zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích. - VÚSC a jejich příspěvkové organizace o podle ústavního zákona č. 347/1997 Sb., o vytvoření vyšších územních samosprávných celků a o změně ústavního zákona České národní rady č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) a zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze.
30.06.2023 Změna datumu otevření: na 03.08.2023
01.07.2023 Změna stavu: na Vyhlášená
01.07.2023 Změna kódu stavu: na VP30
04.08.2023 Změna stavu: na Otevřená
04.08.2023 Změna kódu stavu: na VP31
16.09.2023 Změna stavu: na Uzavřená
16.09.2023 Změna kódu stavu: na VP32

Odebírejte aktualizace této stránky

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena