Informace o výzvě

Aktuality

23.09.2022 Změna oprávněného žadatele: na Pakty zaměstnanosti prostřednictvím nositele paktu, který má formu spolku nebo kraje.
23.09.2022 Změna území: na Celá ČR
02.03.2023 Změna oprávněného žadatele: na Pakty zaměstnanosti prostřednictvím nositele paktu, který má formu spolku, o.p.s. či ústavu nebo kraje.
29.03.2023 Změna datumu otevření: na 14.03.2023
29.03.2023 Změna datumu zpřístupnění: na 14.03.2023
29.03.2023 Změna stavu: na Otevřená
29.03.2023 Změna kódu stavu: na VP31
29.03.2023 Změna cílů: na Přístup k zaměstnání a aktivační opatření pro všechny
29.03.2023 Změna cílů: na Budoucnost práce
29.03.2023 Změna oprávněného žadatele: na Pakty zaměstnanosti je strategické teritoriální partnerství Úřadu práce ČR, krajské samosprávy, odborových organizací, zástupců zaměstnavatelů (např. hospodářských a agrárních komor, hospodářských a sociálních partnerů zastupující zaměstnavatele) a případně dalších regionálních organizací (např. vzdělávacích institucí, podnikatelských subjektů, statutárních měst, rozvojových agentur, nestátních neziskových organizací). Cílem těchto partnerství je koordinované řešení problémů na regionálním trhu práce, včetně zajištění činností observatoří trhu práce. Za každý kraj je nositelem paktu zaměstnanosti jeden subjekt. Oprávnění žadatelé - nositelé paktů zaměstnanosti musí mít formu: 1) Spolku dle § 214-302 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník či obecně prospěšné společnosti zřízené podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech, ve znění pozdějších předpisů či ústavu dle zákona § 402-418 č. 89/2012 Sb. občanský zákoník. nebo 2) Kraje, dle ústavního zákona č. 347/1997 Sb., o vytvoření vyšších územních samosprávných celků a zákona č. 129/2000 Sb., o krajích – krajské zřízení. Žadatel je v rámci žádosti o podporu povinen doložit zakládací listinu / uzavřenou dohodu o partnerství s dalšími subjekty zapojenými do paktu zaměstnanosti, v níž je daný subjekt ustanoven jako nositel paktu zaměstnanosti. Tato dohoda musí být signována minimálně čtyřmi hlavními subjekty podepsanými pod příslušným paktem zaměstnanosti, tzn. Úřadem práce ČR, krajskou samosprávou, odborovou organizací a zástupcem zaměstnavatelů (např. hospodářských a agrárních komor, hospodářských a sociálních partnerů zastupujících zaměstnavatele).
02.06.2023 Změna stavu: na Uzavřená
02.06.2023 Změna kódu stavu: na VP32

Odebírejte aktualizace této stránky

©2023 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena