Informace o výzvě

Termíny výzvy:
  • Datum vyhlášení výzvy: 27. 7. 2011
  • Zahájení příjmu žádosti: 27. 7. 2011
  • Ukončení příjmu žádostí: 30. 9. 2011 12.00 hod
Všechny žádosti doručené po tomto termínu nebudou přijaty.
Předběžný termín zveřejnění výsledků na webových stránkách RRRSJ: přelom ledna/února 2012
Předpokládaný termín podpisu Smlouvy o podmínkách poskytnutí dotace: 5. 4. 20123
Nejzazší datum ukončení fyzické realizace projektu: 30. 6. 2013

Další informace: http://www.rr-jihozapad.cz/?menu=pro-zadatele&art=aktualni-vyzvy-rop-jihozapad

Odebírejte aktualizace této stránky

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena