Informace o výzvě

Cíle oblasti podpory 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení jsou:
Podpora systému a rozmanitých forem dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a dalších pracovníků škol a školských zařízení, návrh systému kariérního růstu.
Realizace dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) podporující rozvoj a zvyšování kompetencí pedagogů (s důrazem na realizaci kurikulární reformy,
výuku cizích jazyků a vyuţívání ICT ve výuce) a řídících pracovníků škol a školských zařízení.
Zvýšení dostupnosti, kvality a atraktivity nabídky dalšího vzdělávání pro pracovníky škol.

Typ opravněného žadatele: VŠ, školy a školská zařízení, sdružení a asociace škol, ostatní vzdělávací instituce, města, obce a svazky obcí, HK, AK, zaměstnavatelé, organizace zaměstnavatelů, profesní a oborová sdružení, NNO
Další informace: http://www.kr-karlovarsky.cz/kraj_cz/cinnosti/EU/OPvzdel/

Odebírejte aktualizace této stránky

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena