Informace o výzvě

OP VK je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR.
Cílem OP VK je rozvoj vzdělanostní společnosti za účelem posílení konkurenceschopnosti ČR prostřednictvím modernizace systémů počátečního, terciárního a dalšího vzdělávání, jejich propojení do komplexního systému celoživotního učení a zlepšení podmínek ve výzkumu a vývoji.
Cílem oblasti podpory je prohloubení nabídky dalšího vzdělávání a posílení informovanosti o nabídce dalšího vzdělávání.
Cílem globálního grantu je přispět k naplnění globálního cíle OP VK v oblasti podpory 3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání. Podporováno bude podávání a realizace projektů zaměřených na prohloubení nabídky dalšího vzdělávání a posílení informovanosti o nabídce dalšího vzdělávání v Kraji Vysočina, čímž se globální grant bude podílet na posílení adaptability a flexibility lidských zdrojů jako základního faktoru konkurenceschopnosti ekonomiky a udržitelného rozvoje Kraje Vysočina. Cílem globálního grantu bude vytvořit podmínky pro realizaci dalšího vzdělávání tak, aby se další vzdělávání stalo součástí způsobu života obyvatel Kraje Vysočina.

Odebírejte aktualizace této stránky

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena