Informace o výzvě

Podporované aktivity:
  • Podpora provázanosti dalšího vzdělávání s počátečním vzděláváním vytvářením vzdělávacích modulů, 
  • Podpora vzdělávací nabídky v oblasti dalšího vzdělávání – rozvoj vzdělávacích programů pro vzdělávání dospělých ve školách a dalších vzdělávacích institucích, 
  • Vzdělávání pedagogů, lektorů působících v oblasti specializačního vzdělávání a vzdělávání pro udržitelný rozvoj.


Další informace: http://www.kr-olomoucky.cz/vyzvy-c-4-gg-3-2-cl-1110.html

Odebírejte aktualizace této stránky

©2019 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena