Informace o výzvě

Celková částka alokovaná na tuto výzvu je: 30 038 844,98 Kč

Minimální výše finanční podpory na 1 projekt: 2 000 000,00 Kč
Maximální výše finanční podpory na 1 projekt: 10 000 000,00 Kč


Další informace: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/3-vyzva-pardubickeho-kraje-prioritni-osa-1-oblasti-podpory-1?source=rss

Odebírejte aktualizace této stránky

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena