Informace o výzvě

Minimální výše finanční podpory na 1 projekt: 2 000 000,00 Kč
Maximální výše finanční podpory na 1 projekt: 15 000 000,00 Kč

Celková částka alokovaná na tuto výzvu je: 85 681 310,24 Kč

Další informace: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/3-vyzva-pardubickeho-kraje-prioritni-osa-1-oblasti-podpory-1?source=rss

Odebírejte aktualizace této stránky

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena