Informace o výzvě

Bude podporována regenerace lokalit typu brownfields s plánovaným převážným budoucím využitím pro:
  • veřejné služby
  • veřejná prostranství, zeleň
  • obchod, služby

Finanční alokace pro výzvu

Celková alokace 124 000 000 Kč

Termíny výzvy
 

  • Datum vyhlášení výzvy: 7. 12. 2010
  • Lhůta pro příjem projektů s možností okamžité kontroly formálních náležitostí za účasti žadatele: 10. 12. 2010 - 15. 4. 2011
  • Ukončení příjmu projektů: 19. 4. 2011, 12:00 h
  • Předběžné datum oznámení výsledků výběrového procesu: Červenec - srpen 2011


Další informace: http://www.rr-moravskoslezsko.cz/modules/callsearch/?rewrite=modules/callsearch

Odebírejte aktualizace této stránky

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena