Informace o výzvě

Celková částka alokovaná pro tuto výzvu: 29 666 574,61 Kč
Minimální částka pro jeden grantový projekt: 400 000,- Kč
Maximální částka pro jeden grantový projekt: 12 000 000 ,- Kč

Výše finanční podpory na grantový projekt může dosáhnout až 100 % způsobilých výdajů projektu (85 % z Evropského sociálního fondu, 15 % ze státního rozpočtu ČR).

Další informace: http://www.kr-vysocina.cz/vismo5/zobraz_dok.asp?id_org=450008&id_ktg=300636&p1=7061

Odebírejte aktualizace této stránky

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena