Informace o výzvě

Limity finanční podpory:
Celková částka alokovaná pro tuto výzvu je 62.011.019,47 Kč.

Omezení výše finanční podpory na 1 grantový projekt:
Minimální výše dotace: 400.000,- Kč.
Maximální výše dotace: 15.000.000,- Kč.

Další informace: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/3-vyzva-jihoceskeho-kraje-prioritni-osa-1-oblasti-podpory-1?source=rss

Odebírejte aktualizace této stránky

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena