Informace o výzvě

OP VK je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR.

Jeho cílem je rozvoj vzdělanostní společnosti za účelem posílení konkurenceschopnosti ČR prostřednictvím modernizace systémů počátečního, terciárního a dalšího vzdělávání, jejich propojení do komplexního systému celoživotního učení a zlepšení podmínek ve výzkumu a vývoji.

Cílem oblasti podpory je zlepšení rovných příležitostí dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

Cílem globálního grantu je přispět ke zlepšení rovných příležitostí dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve Zlínském kraji.Další informace: http://www.kr-zlinsky.cz

Odebírejte aktualizace této stránky

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena