Informace o výzvě

Podporované aktivity:
  • podpora realizace kurikulární reformy škol a školských zařízení;
  • podpora výuky cizích jazyků a v cizích jazycích ve školách a školských zařízeních;
  • zlepšování podmínek pro výuku technických, přírodovědných oborů a řemesel, včetně zvyšování motivace žáků ke vzdělávání se v těchto oborech;
  • zlepšování podmínek pro využívání ICT ve všeobecně vzdělávacích a odborných předmětech pro žáky i pedagogické pracovníky, a to i mimo vyučování;
  • spolupráce institucí počátečního vzdělávání s aktéry na trhu práce (včetně zahraničních) s možností uplatnění inovativních forem spolupráce;
  • spolupráce institucí počátečního vzdělávání se státní správou a samosprávou s možností uplatnění inovativních forem spolupráce včetně zapojení škol do komunitního rozvoje;
  • rozvoj kariérového poradenství ve školách, včetně vyhledávání žáků ohrožených nesprávnou volbou nebo předčasným odchodem ze systému vzdělávání;
  • podpora škol v oblasti evaluace, nabídka evaluačních nástrojů a ověřování klíčových kompetencí žáků za účelem zvyšování kvality vzdělávání;
  • rozvoj podnikatelských znalostí, schopností a dovedností žáků v počátečním vzdělávání;
  • rozvoj kompetencí žáků ve vzdělávání pro udržitelný rozvoj

Více info: http://opvk.kraj-jihocesky.cz/index.php?p=p_563 

Odebírejte aktualizace této stránky

©2020 Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, všechna práva vyhrazena